Ogräs är något som få välkomnar i sin trädgård. Ogräs kan vara riktigt svårt att få bukt med, speciellt om man inte vet hur man ska tackla det. Här kommer därför en lista över de allra vanligaste ogräsen, samt hur du ska göra för att lyckas bli av med dem.

Fröspridande ogräs

Fröspridande ogräs kan bli riktigt irriterande, då de kan spridas långs och snabbt. De allra vanligaste fröspridarna som man kan få problem med är skräppa, hampdån och våtarv. Skräppan är en av de mest irriterande ogräsväxterna, då den sprids enormt fort och är svår att dra upp ur jorden när den väl har satt sig.

Skräppan har ett otroligt kraftigt rotsystem som gör att de verkligen kan förankra sig precis där de vill. Ju större en skräppa blir desto svårare är den att dra upp.

Hampdån kan se ganska trevlig ut med sina orkidéliknande blommor, men den kan bli riktigt svår att bli av med om man låter den få sprida sig.

Våtarv är ett ogräs som snabbt kan kväva andra växter. De växer snabbt och tätt. Därför vill man rensa bort dem så fort som möjligt. Som tur är så är våtarven lätt att plocka bort med händerna. Man kan även äta detta ogräs, eller ge det som foder till höns eller andra husdjur.

De flesta fröogräs ska bekämpas på våren. Det gäller att plocka bort dem så snart de kommer upp. De ska inte hinna sätta frö.


Ogräs som sprids med rötter

Det finns även rotspridande ogräs. De allra vanligaste rotogräsen är tistlar, nässlor, mossor och maskrosor.

Tistlar kan vara jobbiga att stoppa, speciellt om man odlar på åkermark. De sprids mest med hjälp av utlöpare, men även dessa växter kan sprida sig med hjälp av frön. Om man har ett stort problem med tistlar kan det bli nödvändigt att använda sig av gift. Om man vill undvika gift, kan man klippa ner den innan den börjar blomma. Man kan även försöka dra upp så många man kan.

Nässlor växer riktigt fort, speciellt om de får tillgång till näringsrik jord. De dyker gärna upp kring gödselstackar eller liknande. Nässlorna är inte speciellt svåra att rycka upp. När de är späda kan man använda dem i soppor eller koka te på dem.

Mossor och nässlor är extremt vanliga i våra trädgårdar. Vissa av dem får man helt enkelt lära sig att acceptera. Man kan bli av med dem om man verkligen försöker, men det kan krävas en hel del arbete.

I vissa fall kan man behöva bränna bort ogräset. Gör dock inte detta på egen hand. Prata först med någon som har erfarenhet av att bränna ogräs.

Redskapen du behöver

De bästa redskapen som du kan bekämpa trädgårdens ogräs med är en ogräshacka, ogräsupptagare, trimmer, spade, gräsklippare, och eventuellt en jordfräs. Med dessa verktyg kommer man riktigt långt. Trimmer och jordfräs är kanske inte nödvändigt i de små trädgårdarna, men de kan vara ovärderliga i den stora trädgården.

Det kan vara smart att skaffa sig en kombination av små handredskap och större redskap med skaft. Då kan man utföra grövre arbeten med de större redskapen och finare arbeten med de små handredskapen. Använd dina redskap regelbundet så kommer du tillslut att vinna kriget mot ogräset.