Om du ska fälla träd hemma eller någon annan stans behöver du först veta hur trädfällning går till, samt vilken utrustning som krävs. Här får bra information om hur du säkrast fäller ett träd och vad du ska tänka på innan du börjar.

Detta behöver du

Innan du börjar fälla träd måste du se till att du har den rätta utrustningen för jobbet. Det är viktigt med säkerhetsutrustning och skydd för att minska risken för skador.

Först och främst behöver man en skyddshjälm. Hjälmen skyddar mot fallande grenar, pinnar och annat tungt som kan falla ner.

Skyddsglasögon är också nödvändiga. Dessa skyddar ögonen mot flisor och annat som skulle kunna orsaka skador.

Motorsågskläder är ett måste när man hanterar en motorsåg. Om du skulle slinta med sågen kan dessa specialanpassade kläder rädda dig från allvarliga skador.

Sist men inte minst behöver man verktyg som en motorsåg, en yxa och en kil som ser till att motorsågen inte kläms fast av trädet. Att använda rätt verktyg är viktigt oavsett om man sysslar med trädfällning eller med webbdesign.

Glöm inte att ha din mobil nära till hands om en olycka skulle inträffa.

De första förberedelserna

Det är ytterst viktigt att hålla koll på vindriktningen och vindstyrkan när man ska fälla träd. Då kan man lättare förutse hur trädet kommer att falla när det väl fälls. Lutar trädet? Om det lutar, i vilken riktning lutar det? Vart är tyngdpunkten? Finns det några potentiella hinder? Om trädet står nära ett hus eller andra byggnader är det extra viktigt att hålla koll på vind och lutning.

Berätta för alla i närheten att trädet ska fällas och att man inte ska vistas där innan trädet är fällt. Märk gärna ut så att andra tydligt kan se att trädfällning pågår på platsen. Påbörja aldrig fällningen om någon är nära nog att riskera att bli skadad av trädet.

Kontrollera trädet

Innan du börjar såga behöver du kontrollera trädet. Hur ser det ut egentligen? Är det skadat? Är stammen rutten? Ibland kan det vara bra att provsåga lite i stammen för att se hur den ser ut inuti. Då sågar man bara ett litet snitt. Man ska inte såga djupt.


Fallzonen 

Räkna ut fallzonen för trädet som ska fällas. När man fäller ett träd ska man alltid räkna med att det är längre än det ser ut att vara. Därför ska man även räkna med att det kommer att falla längre än man tror. Flytta undan sådant som trädet skulle kunna falla över om något skulle gå fel. Det är bättre att vara på den säkra sidan.

Det är bäst och enklast att låta trädet falla åt den riktning det ”vill” fällas. Det vill säga den riktning trädet eller marken runt trädet lutar åt. Detta är dock inte alltid möjligt. Då kan man behöva hjälpa trädet lite på traven med hjälp av olika hjälpmedel och verktyg.

Röj undan sånt som är i vägen

Se till att ta bort buskar, sly och annat som är i vägen runt trädet innan trädfällningen. Du ska kunna ta dig undan snabbt om trädet skulle börja falla åt fel riktning.